Aktualności

Treść strony

Treść artykułu

Stanowisko Zarządu PTW – Szczepienia dzieci z chorobami układu nerwowego

07/11/2016

Opublikowano w: Medycyna Praktyczna Szczepienia 3/2015, s. 21-31

Na podstawie: Małecka I., Stryczyńska‑Kazubska J., Wysocki J., Czajka H., Szenborn L., Kuchar E.: Szczepienia u dzieci z chorobami układu nerwowego. W: Steinborn B. (red.): Standardy postępowania diagnostyczno‑terapeutycznego w schorzeniach układu nerwowego u dzieci i młodzieży. Lublin, Wydawnictwo Bifolium, czerwiec 2015 r.

Od Redakcji: Artykuł powstał na podstawie wykładów przedstawionych przez autorów podczas zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Wakcynologii konferencji pt. „Szczepienia dzieci z chorobami układu nerwowego”, która odbyła się we Wrocławiu 10 stycznia 2015 roku. Niniejsze opracowanie jest skróconą i zmodyfikowaną wersją większego dokumentu.

Opracował: dr n. med. Jacek Mrukowicz

Skróty: ADEM – ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia, MPD – mózgowe porażenie dziecięce, OUN – ośrodkowy układ nerwowy, PSO – Program Szczepień Ochronnych, SM – stwardnienie rozsiane, ZGB – Zespół Guillaina i Barrégo

Załączniki:

Idź do góry
Jesteś członkiem PTW?
Zdobądź dostęp i korzystaj z własnego konta oraz forum.

Contact form

Chcesz zostać członkiem PTW?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy.