Przegląd piśmiennictwa

SŁOWNIK PODSTAWOWYCH POJĘĆ

23/09/2016

Kryteria wyboru badań Słownik podstawowych pojęć ABI (absolute benefit increase, bezwzględne zwiększenie korzyści): Bezwzględna różnica pomiędzy prawdopodobieństwem wystąpienia korzystnego punktu końcowego w grupie eksperymentalnej i w grupie kontrolnej. Określa, o ile zwiększyło się prawdopodobieństwo wystąpienia korzystnego punktu końcowego. ARI (absolute risk increase, bezwzględne zwiększenie ryzyka): Bezwzględna różnica pomiędzy ryzykiem w grupie eksperymentalnej i w grupie […]

Skuteczność i bezpieczeństwo bezkomórkowych szczepionek przeciwko krztuścowi – przegląd systematyczny z metaanalizą

Ocena skuteczności paracetamolu w profilaktyce gorączki występującej po szczepieniu oraz jego wpływu na immunogenność szczepionki

Szczepienie należy rozpoczynać od podania najmniej bolesnej szczepionki

Ocena rozwoju neuropsychologicznego dzieci 10 lat po podaniu szczepionek zawierających tiomersal

Bezpieczeństwo i tolerancja skojarzonej szczepionki przeciwko tężcowi, błonicy i krztuścowi (bezkomórkowej [DTaP]) u wcześniaków

Idź do góry
Jesteś członkiem PTW?
Zdobądź dostęp i korzystaj z własnego konta oraz forum.

Contact form

Chcesz zostać członkiem PTW?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy.