Medycyna Praktyczne – Szczepienia

szczepienia_okladkaKwartalnik „Medycyna Praktyczna – Szczepienia” – pierwsze i jedyne czasopismo specjalistyczne w Polsce kompleksowo poświęcone szczepieniom i chorobom, którym można zapobiegać poprzez szczepienia.

Nieodpłatnie dla wszystkich członków Polskiego Towarzystwa Wakcynologii.

Kwartalnik promuje Evidence Based Medicine – EBM jako sposób uprawiania medycyny oparty na wiarygodnych i aktualnych danych naukowych, doświadczeniu lekarza i indywidualnych preferencjach pacjenta. Dostarcza lekarzom, pielęgniarkom oraz innym pracownikom zaangażowanym w realizację profilaktyki z użyciem szczepień najnowsze informacje przydatne w codziennej praktyce i wspomaga podejmowanie optymalnych decyzji.

Zespół redakcyjny

dr med. Jacek Mrukowicz – redaktor naczelny
lek. Iwona Rywczak – zastępca redaktora naczelnego
mgr Małgorzata Ściubisz – redaktor prowadzący działu „Przegląd aktualnych badań”
dr med. Piotr Sawiec

Rada Naukowa

prof. Jacek Wysocki (Poznań) – przewodniczący
prof. Leszek Szenborn (Wrocław) – zastępca przewodniczącego
dr med. Piotr Kramarz (Sztokholm) – zastępca przewodniczącego ds. współpracy zagranicznej
dr med. Hanna Czajka (Kraków)
dr med. Ewa Duszczyk (Warszawa)
prof. Waleria Hryniewicz (Warszawa)
prof. Teresa Jackowska (Warszawa)
dr hab. med. Ewa Majda-Stanisławska (Łódź)
prof. Janusz Marcinkiewicz (Kraków)
prof. Magdalena Marczyńska (Warszawa)
dr med. Iwona Paradowska-Stankiewicz (Warszawa)
prof. Małgorzata Pawłowska (Bydgoszcz)
prof. Jacek J. Pietrzyk (Kraków)
prof. Zbigniew Rudkowski (Wrocław)
dr med. Paweł Stefanoff (Warszawa)
dr med. Tomasz Szkoda (Warszawa)
prof. Janusz Ślusarczyk (Warszawa)

Spis treści:

Rok 2018: 
Medycyna Praktyczna Szczepienia 2018/01
Medycyna Praktyczna Szczepienia 2018/02

Medycyna Praktyczna Szczepienia 2018/3

Rok 2017: 
Medycyna Praktyczna Szczepienia 2017/01
Medycyna Praktyczna Szczepienia 2017/02
Medycyna Praktyczna Szczepienia 2017/03
Medycyna Praktyczna Szczepienia 2017/04

Rok 2016:
Medycyna Praktyczna Szczepienia 2016/01
Medycyna Praktyczna Szczepienia 2016/02
Medycyna Praktyczna Szczepienia 2016/03
Medycyna Praktyczna Szczepienia 2016/04

Rok 2015:
Medycyna Praktyczna Szczepienia 2015/01
Medycyna Praktyczna Szczepienia 2015/02
Medycyna Praktyczna Szczepienia 2015/03
Medycyna Praktyczna Szczepienia 2015/04

Rok 2014:
Medycyna Praktyczna Szczepienia 2014/01
Medycyna Praktyczna Szczepienia 2014/02
Medycyna Praktyczna Szczepienia 2014/03
Medycyna Praktyczna Szczepienia 2014/04

Rok 2013:
Medycyna Praktyczna Szczepienia 2013/01
Medycyna Praktyczna Szczepienia 2013/02
Medycyna Praktyczna Szczepienia 2013/03
Medycyna Praktyczna Szczepienia 2013/04

Rok 2012:
Medycyna Praktyczna Szczepienia 2012/01
Medycyna Praktyczna Szczepienia 2012/02
Medycyna Praktyczna Szczepienia 2012/03
Medycyna Praktyczna Szczepienia 2012/04

Idź do góry
Jesteś członkiem PTW?
Zdobądź dostęp i korzystaj z własnego konta oraz forum.

Contact form

Chcesz zostać członkiem PTW?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy.