Konkurs ofert na organizację konferencji warsztatowej PTW pt. „Szczepienia w gastroenterologii i reumatologii” (Warszawa, 19 marca 2016 r.)

16/11/2015
WYNIKI KONKURSU
W drodze postępowania konkursowego realizację organizacji konferencji warsztatowej PTW pt. „Szczepienia w gastroenterologii i reumatologii” w Warszawie w dniach 19.III.2016 r. powierzono firmie Grupa Medica.

Minimalne wymagania ofertowe

Roboczy tytuł: Konferencja warsztatowa (szkoleniowa) Polskiego Towarzystwa Wakcynologii „Szczepienia w gastroenterologii i reumatologii” (Warszawa, 19.03.2016 r.)

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: dr hab. Ernest Kuchar (Warszawski Uniwersytet Medyczny, członek Zarządu PTW)

Ostateczny termin nadsyłania ofert: 12.11.2015 r. (godz. 24.00)
Oferty zawierające planowany kosztorys (z uwzględnieniem kosztów wykonawcy w wyodrębnionym punkcie) prosimy nadsyłać drogą poczty elektronicznej na następujące adresy (oba): ilona-malecka@wp.pljoanna@kazubska.pl
Konkurs rozstrzyga Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd PTW.

Termin rozstrzygnięcia konkursu i wyłonienia zleceniobiorcy (wykonawcy): 16.11.2015 r.

Parametr Oczekiwania/wymagania Uwagi
Charakter wydarzenia naukowo-szkoleniowego Konferencja o charakterze warsztatowym Po zakończeniu programu naukowo-szkoleniowego Walne Zebranie członków PTW
Konieczna obsługa prawna zebrania przez kancelarię wskazaną przez PTW
Zleceniodawca (organizator) Zarząd Polskiego Towarzystwa Wakcynologii
Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym WUM
Kontakt w sprawie ofert:
ilona-malecka@wp.pl„,
joanna@kazubska.pl(sekretariat PTW)
Podmioty odpowiedzialny za program merytoryczny i wyznaczenie wykładowców Komitet Naukowy Honoraria dla wykładowców zaproszonych spoza PTW: 1200 zł netto
Bez honorariów dla wykładowców i przewodniczących sesji, członków PTW
Zleceniobiorca pokrywa koszt uczestnictwa wykładowców, przewodniczących sesji oraz Zarządu PTW, obejmujący zwrot kosztów podróży oraz zakwaterowanie
Czas trwania 1 dzień Od godz. 10.30 do 17.30
Data 05.03.2016 r. sobota
Grupa docelowa lekarze: pediatrzy, rodzinni, gastroenterolodzy dziecięcy, gastroenterolodzy, reumatolodzy
inni: pielęgniarki, pracownicy stacji sanitarno-epidemiologicznych, lekarze stażyści i studenci medycyny
lekarze specjaliści różnych dziedzin medycyny zainteresowani zagadnieniem szczepień, w szczególności gastroenterolodzy, reumatolodzy, lekarze medycyny podróży i specjaliści chorób zakaźnych
Lokalizacja Warszawa Możliwość pomocy w zorganizowaniu obiektu przez PTW: sala WUM lub DSK (Dziecięcy Szpital Kliniczny, ul Żwirki Wigury 63A)
Liczba uczestników 300-400 osób Realna frekwencja będzie jednym z kluczowych czynników oceny organizacji przez Zarząd PTW w protokole końcowym.
Koszt uczestnictwa Członkowie PTW: bezpłatnie
Pozostali uczestnicy: 50 zł
Studenci 20 zł
Możliwość ubiegania się o indywidualne zwolnienie z opłaty zjazdowej przez Komitet Organizacyjny
Materiały szkoleniowe i zaświadczenie uczestnictwa Wydrukowane:
– program konferencji
– konspekt wykładów (przezrocza)
– certyfikat z punktami edukacyjnymi
– mandaty na Walne Zebranie*
Możliwość dodania publikacji PTW do materiałów.
*tylko dla uczestników Walnego Zebrania PTW
Sponsoring konferencji Pozyskiwanie sponsorów i finansowania leży po stronie zleceniobiorcy (wykonawcy):
– sprzedaż powierzchni wystawienniczej w strefie expo*
– możliwość dodania materiałów promocyjnych do materiałów konferencyjnych*
– sesji satelitarnych nie przewidujemy
* Inne metody do uzgodnienia z Komitetem Naukowym i Organizacyjnym.
Rekrutacja uczestników, zaproszenie gości i promocja konferencji Po stronie zleceniobiorcy (wykonawcy) W ofercie należy opisać planowany sposób promocji i rekrutacji, poziom dotarcia do grupy docelowej (w %) oraz dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie (koszty i efektywność)
Posiłki 2 przerwy kawowe
Lunch (do uzgodnienia, jednodaniowy)
Lunch dla zarządu PTW, wykładowców oraz przewodniczących sesji. Do uzgodnienia lunch dla członków biorących udział w Walnym Zebraniu
Hotele dla wykładowców Organizacja po stronie zleceniobiorcy (wykonawcy) w ramach budżetu konferencji
Hotele dla uczestników Sposób organizacji do decyzji wykonawcy (na koszt uczestników)
Plan minimum: wynegocjowanie zniżek
W ofercie należy zamieścić informację o możliwości rezerwacji noclegu na koszt uczestnika
Planowany budżet Planowane przychody i wydatki W ofercie należy podać przybliżony kosztorys i wynik finansowy
Kwota dla PTW 15% przychodów W ofercie należy podać kwotę i termin przelania środków na konto PTW
Punkty edukacyjne tak; zgodnie z rozporządzeniem MZ; po stronie zleceniobiorcy (wykonawcy)
Certyfikat ukończenia warsztatów tak sformułowany by pełnił rolę zaświadczenia o szkoleniu ze szczepień
Dla uczestników i wykładowców
Zasada współpracy Umowa pomiędzy PTW, a zleceniobiorcą (wykonawcą) na organizację konferencji PTW zastrzega sobie prawo do przedstawienia własnej umowy lub propozycji zmian w umowie przedstawionej przez zleceniobiorcę (wykonawcę).
Podpisanie umowy do miesiąca po ogłoszeniu wyników konkursu.
Inne oczekiwania wobec zleceniobiorcy (wykonawcy) – Obsługa techniczna konferencji (projektory, nagłośnienie, wskaźniki laserowe, laptop i drukarka na walnym zebraniu, ew. dostęp do Internetu), rejestracja uczestników, ankieta oceny wykładowców i organizacji konferencji, strona internetowa konferencji
– Propozycja turystyczno-kulturalna dla uczestników i osób towarzyszących*
Pomoc w organizacji Walnego Zebrania
– * na koszt zainteresowanych
20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii