Konferencja „Szczepienie dzieci z chorobami układu nerwowego – polskie wytyczne praktyki klinicznej”
3-4 grudnia 2010 r. Białystok, Pałac Branickich

Organizatorzy:
Polskie Towarzystwo Wakcynologii
Polskie Towarzystwo Neurologii Dziecięcej
Oddział Białostocki Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Symposion

Przewodniczący Komitetu Naukowego:
Prof. dr hab. n. med. Leszek Szenborn
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
Prof. dr hab. n. med. Janina Danuta Piotrowska-Jastrzębska
Patronat Honorowy:
Jego Magnificencja
Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Prof. dr hab. Jacek Nikliński

Program:

SESJA I
Szczepienia indywidualne i powszechne w zapobieganiu zakażeniom i chorobom układu nerwowego u dzieci
Postęp i problemy w ustalaniu przyczyn zaburzeń neurologicznych u dzieci
Szczepienia a występowanie zaburzeń i chorób neurologicznych – jak odróżnić przyczynę od przypadkowej zbieżności w czasie?
SESJA II
Propozycja stanowiska neurologów dziecięcych w sprawie kwalifikacji dzieci do szczepień ochronnych
Ocena rozwoju dziecka jako podstawa kwalifikacji do szczepień
Rodzaje i obowiązujące definicje neurologicznych niepożądanych odczynów poszczepiennych w świetle ustaleń The Brighton Collaboration
SESJA WARSZTATOWA I – konsylium
Planowanie, kwalifikacja i wykonywanie szczepień u dzieci z zaburzeniami neuorologicznymi – od sytuacji klinicznej do optymalnej decyzji
Tematy:

 • Dziecko z zakażeniami wrodzonymi
 • Dziecko po zakażeniach układu nerwowego
 • Dziecko z chorobą neurologiczną leczone lekami immunosupresyjnymi/immunoglobulinami
 • Dziecko z chorobami demielinizacyjnymi
  Zespoły neurologiczne, które wystąpiły po szczepieniu – doświadczenia własne Kliniki Neurologii i Epileptologii Centrum Zdrowia Dziecka
  SESJA III
  Ryzyko zakażeń i ich niekorzystne następstwa u dzieci z przewlekłymi chorobami neurologicznymi i możliwości ich profilaktyki
  Ochrona osób niezaszczepionych – szczepienia i profilaktyka bierna jako narzędzia kształtowania odporności populacyjnej i środowiskowej
  Metody rejestracji niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP) oraz aspekty prawne wykonywania szczepień u dzieci z przewlekłymi chorobami neurologicznymi
  SESJA WARSZTATOWA II – konsylium
  Planowanie, kwalifikacja i wykonywanie szczepień u dzieci z zaburzeniami neuorologicznymi – od sytuacji klinicznej do optymalnej decyzji
  Tematy:
 • Dziecko z opóźnieniem rozwoju
 • Dziecko z mózgowym porażeniem dziecięcym
 • Zespół wiotkiego dziecka
 • Dziecko po przebytym incydencie NOP ze strony OUN
  SESJA IV
  Drgawki gorączkowe – rozpoznawanie, leczenie, długofalowe następstwa oraz profilaktyka
  Europejska strategia szczepień przeciwko krztuścowi – COPE
  SESJA WARSZTATOWA III – konsylium
  Planowanie, kwalifikacja i wykonywanie szczepień u dzieci z zaburzeniami neuorologicznymi – od sytuacji klinicznej do optymalnej decyzji
  Tematy:
 • Dziecko z padaczką i drgawkami gorączkowymi (możliwości zapobiegania i leczenia NOP)
 • Planowanie szczepień u dziecka z postępującą chorobą neurologiczną o ustalonej przyczynie
 • Dziecko z autyzmem
 • Dziecko z encefalopatią
  SESJA PODSUMUJĄCA KONFERENCJĘ
  Zasady współpracy pediatry i lekarza POZ z neurologiem (cz. 1): jakie informacje przekazać neurologowi przed konsultacją i o co zapytać?
  Zasady współpracy pediatry i lekarza POZ z neurologiem (cz. 2): jak neurolog może odpowiedzieć kierującemu na konsultację i o co zapytać?
  Czy jesteśmy gotowi do wydania wspólnych wytycznych PTW i PTNDz dotyczących realizacji szczepień ochronnych u dzieci z chorobami układu nerwowego? Podsumowanie obszarów zgody i kontrowersji
  Omówienie i przyjęcie wspólnego stanowiska/apelu PTW i PTNDz w sprawie wprowadzenia bezkomórkowych szczepionek przeciwko krztuścowi do Programu Szczepień Ochronnych w Polsce