Więcej informacji na stronie:

https://konferencjaptw2021.pl/

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii