Komunikaty i uchwały

Treść strony

Treść artykułu

Komunikat Zarządu PTW nr 1/2012 z dn. 16 stycznia 2012 r.

23/09/2016

W dniu 13 stycznia 2012 roku na pierwszym zebraniu w Warszawie
ukonstytuował się Zarząd PTW na kadencję 2012-2014 w składzie:

prof. Jacek Wysocki (Poznań) – Przewodniczący
dr med. Jacek Mrukowicz (Kraków) – Zastępca Przewodniczącego
dr med. Ewa Duszczyk (Warszawa) – Skarbnik
dr med. Joanna Stryczyńska-Kazubska (Poznań) – Sekretarz
prof. Leszek Szenborn (Wrocław) – członek
dr med. Hanna Czajka (Kraków) – członek
dr med. Ilona Małecka (Poznań) – członek
dr med. Ernest Kuchar (Wrocław) – członek

Zarząd przyjął informację o ukonstytuowaniu się w dniu 26 listopada 2011
roku Komisji Rewizyjnej w składzie:
dr med. Ryszard Konior (Kraków) – Przewodniczący
dr med. Ewa Talarek (Warszawa) – członek
dr med. Anita Witor (Katowice) – członek

Idź do góry
Jesteś członkiem PTW?
Zdobądź dostęp i korzystaj z własnego konta oraz forum.

Contact form

Chcesz zostać członkiem PTW?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy.