Członkowie honorowi PTW

Członkowie honorowi PTW:

1. prof. Wiesław Magdzik (Warszawa)

2. prof. Maria Gołębiowska (Łódź)

3. prof. Lidia Brydak (Warszawa)

4. prof. Janina Danuta Jastrzębska (Białystok)

5. prof. Zbigniew Rudkowski (Wrocław)

6. prof. Andrzej Radzikowski (Warszawa)

7. prof. Janusz Ślusarczyk (Warszawa)

8. dr n. med. Marian Patrzałek (Kielce)

Dyplom honorowego członka PTW

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii