Pliki kampanii WHO do pobrania:

who0057_pregnant_factsheet_pol_d02

who0057_health_worker_factsheet_pol_d02

who0057_elderly_factsheet_pol_d02

who0057_chronic_disease_factsheet_pol_d03

 

grypa-ciaza grypa-med grypa-przewlekle grypa-starsi