Zachęcamy Państwa do zapoznania ze Stanowiskiem Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie stosowania szczepionek w praktyce medycznej

stanowisko-naczelnej-rady-lekarskiej-w-sprawie-stosowania-szczepionek-w-praktyce-medycznej

Polecamy nowe wydanie książki „SZCZEPIENIA w pytaniach i odpowiedziach”. Autorzy prof. Jacek Wysocki i dr Hanna Czajka to uznani lekarze wakcynolodzy, którzy gwarantują rzetelność w przekazie informacji. Książkę poleca też prof. Teresa Jackowska Konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii, która proponuje „…jeżeli będzie taka potrzeba, otwórzmy książkę na odpowiedniej stronie i powiedzmy rodzicom: ja wam tak mówiłem, doradzałem i tak samo piszą w książce- proszę mi zaufać bo ja uczę się od ekspertów”.

czajka-wysocki-1-1

Cieszymy się, z obecności tej pozycji na rynku Gorąco polecamy:)

Wiele samorządów w Polsce realizuje programy bezpłatnych szczepień przeciw HPV.

Lekarz prowadzący rozmowę na temat szczepień przeciw HPV z rodzicami musi być merytorycznie przygotowany do spotkania i dyskusji, uzbrojony w argumenty i cierpliwość.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze argumenty pomocne w rozmowie z rodzicami na temat szczepień przeciw HPV.

1. Szczepionka przeciw HPV jest szczepionką przeciwwirusową. Związek pomiędzy zakażeniem wirusem HPV a chorobami nowotworowymi, w tym rakiem szyjki macicy, został potwierdzony przez prof. Haralda zur Hausena, który za to odkrycie otrzymał w 2008 roku nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny.

2. Szczepienia przeciw zakażeniom HPV przeprowadza się u dziewcząt w wieku od 9 lat, ale najkorzystniej jest je wykonać w wieku 11. do 13. lat. W tym okresie uzyskuje się najwyższą ochronę przed zakażeniem. W tym wieku także można stosować dwudawkowy schemat szczepień w odstępie 6 miesięcy, co wiąże się z mniejszą liczbą iniekcji i obniżeniem kosztów profilaktyki.

3. Szczepionki przeciw HPV są bardzo nowoczesne, wytworzono je metodami inżynierii genetycznej z wykorzystaniem zaawansowanych technologii. Zawierają one fragmenty osłonki białkowej wirusa, chroniącej materiał genetyczny drobnoustroju, stąd szczepionką nie można się zarazić, a mobilizuje ona układ odporności do wytworzenia przeciwciał i uruchamia mechanizm służące zapewnieniu długotrwałej ochrony.

4. Zakażenia HPV, podobnie jak szereg innych zakażeń wywoływanych przez inne drobnoustroje, przenoszone są drogą płciową. A zatem profilaktyka zakażeń HPV powinna zostać przeprowadzona w okresie poprzedzającym inicjację seksualną. Efekty zabezpieczenia przed zakażeniem związanym z ryzykiem rozwoju zmian nowotworowych szyjki macicy, gardła, odbytu lub prącia, są odległe czasowo od szczepienia. Dlatego należy rodzicom szczepionych dziewcząt uświadomić, że wyrażając zgodę na szczepienie swych dzieci, dają im szansę na uniknięcie w przyszłości groźnej dla ich zdrowia, a nawet życia choroby. Takiej możliwości nie sposób zmarnować.

5. Szczepionki przeciw zakażeniom HPV są bezpieczne dla szczepionych dziewcząt i chłopców. Przeprowadzony przez Europejską Agencję Leków w 2015 roku przegląd badań klinicznych, zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych dokonywanych przez pracowników ochrony zdrowia oraz pacjentów, a także innych raportów dot. szczepień przeciw HPV nie potwierdził występowania związku przyczynowego pomiędzy tym szczepieniem a występowaniem:
• kompleksowego zespołu bólu regionalnego (CRPS)
• zespołu tachykardii postawno-ortostatycznej (POTS)
u młodych kobiet szczepionych przeciw HPV. Schorzenia te z jednakową częstością występowały zarówno w grupie kobiet szczepionych jak i nieszczepionych.

6. Rodzice szczepionych dziewcząt powinni wiedzieć, że szczepienia nie zwalniają dziewcząt od wykonywania w przyszłości regularnych badań cytologicznych lub innych badań przesiewowych, zgodnych z aktualną wiedzą medyczną i rekomendacjami właściwych instytucji.

Autor: dr n. med. Hanna Czajka

Tekst pochodzi ze strony: Małopolska dba  zdrowie.

 

Polecamy  książkę SZCZEPIENIA OCHRONNE w profilaktyce chorób zakaźnych u dzieci. Książka zawiera wiadomości potrzebne w toczącej się dyskusji wokół realizacji szczepień ochronnych w Polsce. Jesteśmy przekonani, że będzie pomocna dla przedstawicieli wszystkich zawodów medycznych, którzy powinni być w swoich środowiskach pracy źródłem rzetelnej wiedzy o profilaktyce chorób zakaźnych.

wysocki

Książka SZCZEPIENIA OCHRONNE w profilaktyce chorób zakaźnych u dzieci została przygotowana pod naukową redakcją dr Anny bednarek, dr Małgorzaty Bartkowiak-Emeryk oraz prof. Jacka Wysockiego. Stanowi kompendium wiedzy z zakresu problematyki chorób zakaźnych wieku dziecięcego. Wśród autorów są znani specjaliści z zakresu chorób zakaźnych, promocji zdrowia oraz pielęgniarstwa. W książce przedstawiono najczęstsze choroby zakaźne u dzieci z jednoczesnym dokładnym omówieniem możliwości współczesnej immunoterapii. Zaprezentowano najważniejsze zagrożenia epidemiologiczne u dzieci i możliwości szczepień ochronnych, a także techniczne i prawne aspekty realizacji szczepień w populacji wieku rozwojowego. Książka doskonale wpisuje się w nurt zagadnień profilaktycznych jako ważnych problemów zdrowia publicznego. Książka zawiera wiadomości potrzebne w toczącej się dyskusji wokół realizacji szczepień ochronnych w Polsce. Będzie pomocna dla przedstawicieli wszystkich zawodów medycznych, którzy powinni być w swoich środowiskach pracy źródłem rzetelnej wiedzy o profilaktyce chorób zakaźnych.

Spis treści

6.1. Szczepienia u dzieci przedwcześnie urodzonych oraz z małą masą urodzeniową

6.7. Szczepienia u dzieci z chorobami autoimmunologicznymi

Na podstawie §19 i §20 Statutu Zarząd PTW zwołuje Walne Zebranie Członków połączone z wyborami Zarządu na kadencję 2018–2020 r., które odbędzie się w dniu 3 marca 2018 r. (sobota) w Warszawie w Centrum Konferencyjnym Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA, ul. Wołoska 137 (aula, III piętro). Pierwszy termin Walnego Zebrania wyznaczono na godz. 14.50, a drugi na godz. 15.20.

Porządek obrad poniżej.

Istnieje możliwość wcześniejszego zgłaszania kandydatur do Zarządu (3–8 członków) oraz Komisji Rewizyjnej (3–6 członków). Zgłoszenie zawierające imię i nazwisko kandydata, miejsce pracy, adres, numer telefonu i adres poczty elektronicznej, wraz z krótkim uzasadnieniem i informacją o zgodzie kandydata proszę przesłać pocztą elektroniczną do 26 lutego 2018 r. (do godz. 24.00) do  dr n. med. Jacka Mrukowicza (jacekm@mp.pl). Zgłoszenie musi zawierać także imię i nazwisko proponującego kandydaturę.

Lista kandydatów pojawi się na stronie internetowej www.ptwakc.org.pl (tam dostępny jest również Statut PTW).

W dniu 3 marca 2018 r. w godzinach 8.00-14.00 w Centrum Konferencyjnym Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA, ul. Wołoska 137 w Warszawie odbędzie się konferencja warsztatowa PTW pt. Szczepienia ochronne u kobiet planujących ciążę i ciężarnych (dla członków PTW bezpłatna pod warunkiem rejestracji do 28 lutego br.). Szczegółowe informacje i program na stronie internetowej konferencji (http://warsztatyptwakc2018.pl/).

Zgodnie z decyzją Zarządu członkom PTW uczestniczącym w Walnym Zebraniu, mającym opłacone wszystkie składki do 2017 r. włącznie, przysługuje zwrot kosztów przejazdu do i z Warszawy (pociąg – bilet II klasy; autobus rejsowy). Należy wypełnić odpowiedni wniosek (do pobrania podczas rejestracji na Walnym Zebraniu) i przesłać go na wskazany na nim adres wraz z oryginałami biletów (list polecony) do 5 kwietnia 2018 r.

Do zobaczenia 3 marca w Warszawie.

Z wyrazami szacunku

dr med. Jacek Mrukowicz

Zastępca Przewodniczącego PTW

 

Porządek obrad Walnego Zebrania PTW

(3.03.2018 r., g. 14.50)

(Centrum Konferencyjne, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA Wołoska 137, Warszawa [aula, III piętro])

 1. Otwarcie zebrania (Przewodniczący Zarządu)
 2. Wybór Przewodniczącego obrad Walnego Zebrania
 3. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał oraz Sekretarza Walnego Zebrania
 4. Sprawozdanie Komisji Mandatowej o zdolności WalnegoZebrania Członków do powzięcia wiążących uchwał
 5. Zatwierdzenie porządku obrad
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu w roku 2017 oraz kadencji 2015–2017
 7. Sprawozdanie finansowe za rok 2017 oraz w kadencji 2015–2017 (Skarbnik Zarządu)
 8. Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2017 oraz kadencję 2015–2017
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami
 10. Przyjęcie sprawozdań za rok 2017
 11. Przyjęcie sprawozdań Zarządu z wykonania obowiązków w kadencji 2015–2017
 12. Informacja o wyborach Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2018-2020
 13. Zgłoszenie i przedstawienie kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2018-2020 oraz dyskusja nad programami
 14. Wybory członków Zarządu i komisji Rewizyjnej na kadencję 2018-2020
 15. Wolne wnioski i dyskusja nad dalszą działalnością PTW
 16. Ogłoszenie wyników wyboru Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2018-2020
 17. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków

unnamed

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Wakcynologii chcielibyśmy serdecznie zaprosić członków Towarzystwa, sympatyków oraz wszystkie osoby zainteresowane problematyką szczepień ochronnych do udziału w warsztatach „szczepienia ochronne u kobiet planujących ciążę i ciężarnych”.

Spotkanie odbędzie się w Warszawie, w dniu 3 marca 2018 roku. Hasłem tegorocznych warsztatów jest: „Bezpieczne dla kobiet, korzystne dla dzieci”. Warsztaty będą okazją do wspólnej dyskusji neonatologów, pediatrów, ginekologów i perinatologów, a także lekarzy rodzinnych i wszystkich osób zainteresowanych wakcynologią.
Do udziału w spotkaniu zapraszamy także pielęgniarki, położne, rezydentów i pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Miło wspominamy nasze poprzednie warsztaty, na których liczne grono uczestników prowadziło interesujące dyskusje i dzieliło się swoim doświadczeniem. Liczymy na to, że tym razem ciekawie i sympatycznie spędzimy czas w Warszawie.

Organizatorzy

Termin warsztatów:
3 marca 2018 r.
godz. 08:00-14:30

Miejsce obrad:
Centralny Szpital Kliniczny MSWiA
Centrum Konferencyjne
ul. Wołoska 137
02-507 Warszawa

Organizator:
Polskie Towarzystwo Wakcynologii
Biuro organizacyjne:
Medius Sp. z o.o. 
ul. Powstańców Śląskich 26a, 01-381 Warszawa

 

http://warsztatyptwakc2018.pl

 

unnamed

P R O G R A M 
08:00-09:00 Rejestracja
09:00-09:15 Otwarcie konferencji
prof. dr hab. n. med. Leszek Szenborn, prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki
Szczepienia ciężarnych – czy potrzebne i możliwe w Polsce?
09:15-10:50 Sesja I.
                      Moderatorzy: prof. dr hab. n. med. Leszek Szenborn, prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki
09:15-09:30 Jakich chorób infekcyjnych u ciężarnych obawia się położnik?
prof. dr hab. n. med. Piotr Węgrzyn 
                     – Kierownik Kliniki Położnictwa i Perinatologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
09:30-09:50 Jak zakażenia u matki wpływają na zdrowie i prowadzenie profilaktyki u noworodka?
prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich – Konsultant krajowy neonatologii
09:50-10:05 Szczepienia przed planowaną ciążą – co warto sprawdzić i jak uzupełnić braki?
dr n. med. Hanna Czajka – Centrum Szczepień przy WSSDz św. Ludwika w Krakowie
10:05-10:25 Szczepienia zalecane u ciężarnych
dr n. med. Joanna Stryczyńska – – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
10:25-10:40 Szczepienia ciężarnych w szczególnych sytuacjach (ponarażeniowe)
dr n. med. Ewa Talarek 
                      – Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
10:40-10:50 Dyskusja
10:50-11:20 Przerwa kawowa
11:20-13:30 Sesja II
                      Moderatorzy: prof. Leszek Szenborn, prof. Jacek Wysocki
11:20-11:40 Ciężarna w podróży
 dr hab. n. med. Ernest Kuchar 
                      – Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym, Warszawski Uniwersytet Medyczny
11:40-12:00 Bezpieczeństwo szczepień ochronnych w czasie ciąży
prof. dr hab. n. med. Lidia Hirlne
– Kierownik Kliniki Ginekologii i Położnictwa, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

12:00-12:15 Profilaktyka zakażeń u ciężarnej i noworodka z użyciem immunoglobulin
12:15-12:25 Praktyki i postawy lekarzy rodzinnych wobec szczepienia ciężarnych oraz bariery we wdrażaniu zaleceń
dr Joanna Szeląg – NZOZ „Lekarz Rodzinny”, Białystok
12:25-12:30 Dyskusja
12:30-13:30 Dyskusja panelowa
                      Moderator: prof. Jacek Wysocki
 Jak zmienić podejście ginekologów do szczepień ciężarnych (zaproszeni ginekolodzy + wakcynolodzy)
Rola położnej w promocji szczepień ciężarnych (zaproszony konsultant krajowy ds. pielęgniarstwa położniczego
Co stoi na przeszkodzie upowszechnienia szczepień ciężarnych? (potrzeba zmiany przepisów, rekomendacji,
poprawa współpracy z lekarzem rodzinnym) (zaproszeni ginekolodzy + wakcynolodzy)
Szczepienia personelu na oddziałach położniczo-ginekologicznych
   Odpowiedzi na pytania uczestników konferencji
13:30-13:45 Podsumowanie i zakończenie konferencji
prof. Leszek Szenborn
Praktyczne wnioski z wygłoszonych referatów do przyszłych wytycznych PTW i PTGiP
13:45-14:30 Obiad
14:30-16:00 Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Wakcynologii

REJESTRACJA UCZESTNICTWA

Organizator zapewnia:
udział w sesjach naukowych
wstęp na wystawę
materiały konferencyjne
certyfikat uczestnictwa
przerwy kawowe i lunche

Koszty uczestnictwa:
Członkowie Polskiego Towarzystwa Wakcynologicznego – bezpłatnie, pod warunkiem rejestracji uczestnictwa do dnia 28 lutego 2017 r.
Lekarze nie będący członkami PTW – 50 zł*
Lekarze rezydenci i stażyści – 25 zł*
Pielęgniarki, położne, pracownicy SANEPID – 25 zł*
Studenci szkół medycznych – 20 zł*
W przypadku rejestracji bezpośrednio przed i w trakcie konferencji, od wszystkich będzie pobierana opłata 80 zł (pod warunkiem wolnych miejsc).
*ceny zawierają podatek VAT
Opłaty za uczestnictwo prosimy kierować na konto bankowe o numerze:
67 1240 2887 1111 0010 3130 0424 w banku PEKAO SA należące do MEDIUS Sp. z o.o.
W tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko uczestnika, miejsce zamieszkania oraz dopisek „Warsztaty PTW 2018”

Serdecznie zapraszamy do udziału

 

Na terenie Małopolski ruszyła kampania informacyjna nt szczepienia dzieci. Honorowy Patronat nad kampanią objęło Polskie Towarzystwo Wakcynologii.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami!

 

infografika_1d

Pliki kampanii WHO do pobrania:

who0057_pregnant_factsheet_pol_d02

who0057_health_worker_factsheet_pol_d02

who0057_elderly_factsheet_pol_d02

who0057_chronic_disease_factsheet_pol_d03

 

grypa-ciaza grypa-med grypa-przewlekle grypa-starsi

 

 

Drogi Członku Polskiego Towarzystwa Wakcynologii
Uprzejmie informujemy, że na podstawie §19 i §20 Statutu Zarząd Główny PTW zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 11 marca 2017 r. (sobota) w Bydgoszczy w sali konferencyjnej Hotelu Holiday Inn Bydgoszcz, ul. Grodzka 36. Pierwszy termin wyznaczono na godz. 15.15, a drugi na godz. 15.30. Porządek obrad w załączeniu. Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy o potwierdzenie obecności na Walnym Zebraniu pocztą elektroniczną (annak@mp.pl) najpóźniej do 6 marca 2017 r. (godz. 10.00).
W dniu 11 marca w godzinach 9.00-14.45 w tej samej Sali Konferencyjnej odbędzie się konferencja warsztatowa PTW pt. „Szczepienia noworodków i wcześniaków. Szczepienia na dobry początek”. Dla członków PTW konferencja jest nieodpłatna, po uprzedniej rejestracji zgodnie z informacją na stronie internetowej konferencji. Szczegółowe informacje, program i możliwość zapisania się znajdą Państwo na stronie internetowej (http://www.warsztatyptw2017.pl/glowna).
Zgodnie z decyzją Zarządu członkom PTW uczestniczącym w Walnym Zebraniu, mającym opłacone wszystkie składki do 2016 r. włącznie, przysługuje zwrot kosztów przejazdu do i z Warszawy (pociąg – bilet II klasy; autobus rejsowy). W celu uzyskania refundacji kosztów podróży należy wypełnić odpowiedni wniosek (do pobrania podczas rejestracji na Walnym Zebraniu) i przesłać go na wskazany na nim adres wraz z oryginałami biletów (list polecony) do 11 kwietnia 2017 r.

Z wyrazami szacunku
(za Zarząd)
dr n. med. Jacek Mrukowicz
Zastępca Przewodniczącego PTW

UWAGA: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o sprawdzenie stanu składek członkowskich. Można to zrobić poprzez nową stronę internetową PTW (www.ptwakc.org.pl). Jeśli istnieją zaległości, prosimy o jak najszybsze ich uregulowanie (60 zł/rok). Kwotę należy wpłacić na konto PTW. Przypominamy, że zgodnie ze Statutem PTW (§10, pkt 8f) nieopłacanie składek dłużej niż rok skutkuje wykreśleniem z listy członków PTW. Kwartalnik „Medycyna Praktyczna Szczepienia” będziemy wysyłali nieodpłatnie wyłącznie członkom, którzy mają uregulowane wszystkie składki.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków PTW (11 marca 2017 r., Bydgoszcz, sala konferencyjna Hotelu Holiday Inn Bydgoszcz, ul. Grodzka 36)

Pierwszy termin: godz. 15.15

Drugi termin: godz. 15.30.

1. Otwarcie zebrania (Przewodniczący PTW)

2. Wybór Przewodniczącego obrad Walnego Zebrania Członków

3. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał oraz Sekretarza

4. Sprawozdanie Komisji Mandatowej o zdolności Walnego Zgromadzenia Członków do powzięcia wiążących Uchwał

5. Przyjęcie porządku obrad

6. Sprawozdanie z działalności PTW w 2016 r. (Przewodniczący PTW)

7. Sprawozdanie finansowe za 2016 r. (Skarbnik Zarządu)

8. Opinia i rekomendacja Komisji Rewizyjnej dotycząca sprawozdań Zarzadu PTW za rok 2016.

9. Dyskusja nad sprawozdaniami za 2016 r.

10. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania z działalności PTW i sprawozdania finansowego za 2016 r.

11. Wolne wnioski 12. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków

OFICJALNA STRONA WWW KONFERENCJI